×


Phát triển mạng lưới kết nối vạn vật

Hoàn thành xuất sắc nhiều dự án cho đối tác Đức, Mỹ, Úc, Singapore và Việt Nam

0355 9868 23 support@piotnet.com

Dự án nổi bật

Sens Asia Travel Đức

 • Hệ thống quản lý và đặt tour trực tuyến
 • Cổng đăng nhập và đặt tour cho đối tác
 • Thanh toán trực tuyến
 • API tích hợp đa nền tảng
Xem thêm

Angst Trường Vinh

 • Giới thiệu doanh nghiệp giao diện hiện đại
 • Đăng bán sản phẩm
 • Đa ngôn ngữ
Xem thêm

Charity Life

 • Mạng xã hội tạo chiến dịch quyên góp
 • Đăng nhập và tạo chiến dịch
 • Quyên góp trực tuyến
Xem thêm

Đi Đâu Đó

 • Mạng xã hội du lịch
 • Đăng ảnh, bài viết về trải nghiệm du lịch
 • Chức năng like, ghim, chia sẻ, thông báo, tìm kiếm nhanh
Xem thêm

Khách hàng